Givertjeneste

Givertjeneste

For at arbeidet i forsamlingen skal gå rundt er vi avhengig av givertjeneste. Her kan du være med å støtte med engangsbeløp eller som fast giver. Når vi nettopp har ferdigstilt nytt bedehus er det nødvendig med økonomiske midler og givertjeneste. En del av midlene vi får inn i kollekt på møter gir vi videre til annet misjonsarbeid og gode formål.


Ta kontakt om du ønsker å støtte arbeidet!