Om oss

Om oss

Evje og Omegn Indremisjonsforsamling er en forsamling som holder til på Evje Bedehus på Evje. Forsamlingen er knytta til Indremisjonsforbundet. Høsten 2014 organiserte vi oss frå bedehusforening til forsamling. Målet og håpet er at vi kan ha en varm og trygg forsamling med et helhetlig tilbud.

 

Visjon - Vi vil:

1. Menneskefisking - Vinne mennesker for Jesus og evigheten.

2. Gi livshjelp - Hjelpe hverandre til å leve i etterfølgelse av Jesus Kristus.

3. Diakoni - Vise omsorg for våre medmennesker og hverandre. Vere noe godt og positivt for mennesker på Evje og omegn.

 

Evje og omegn Indremisjonsforsamling bygger sitt arbeid på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse'. På dette grunnlaget driver forsamlingen alt sitt arbeid, kaller frivillige og evt. ansetter sine arbeidere. '(Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)


Forsamlingen ønsker å ha et tilbud til alle aldre. Evje og Omegn Imf-forsamling har møter og møteuker, driver barne og ungdomsarbeid (småbarnstreff, barnekor, barnesamling, between, ungdomsarbeid), tilbyr dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Se kalender for oversikt over møter og aktivitet.


Vi ønsker også å hjelpe de som trenger det i form av ulike diakonale tjenester. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller lurer på mer!

Ansatte

Hallvard Nessa

Forsamlingsarbeider

Styret

Styreleder: Tommy Greibesland

Styremedlemmer: Sverre Leif Lien, Åse Marit Hegland, Gunn Åsland, Tonje Hatlem (1. vara) og Ronny Landås (rep. fra Eldsterådet)