Om oss

Om oss

Evje og Omegn Indremisjonsforsamling er ei forsamling som holder til på Tryggheim Bedehus på Evje. Forsamlinga er knytta til Indremisjonsforbundet. Hausten 2014 organiserte vi oss frå bedehusforening til ei forsamling. Målet og håpet er at ein kan ha ein varm og trygg forsamling med eit heilhetlig tilbud.

 

Visjon - Vi vil:

1. Menneskefisking - Vinne mennesker for Jesus og evigheten.

2. Gi livshjelp - Hjelpe kvarandre til å leve i etterfølging av Jesus Kristus.

3. Diakoni - Vise omsorg for våre medmennesker og kvarandre. Vere noko godt og positivt for mennesker på Evje og omegn.

 

Evje og omegn Indremisjonsforsamling bygger sitt arbeid på Bibelen Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse'. På dette grunnlaget driv forsamlinga alt sitt arbeid, kaller frivillige og evt. ansetter sine arbeidere. '(Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.)


Forsamlinga ønsker å ha eit tilbud til alle aldrar. Evje og Omegn Imf-forsamling har møter og møteveker, driv barne og ungdomsarbeid (småbarnstreff, barnekor, barnesamling, between, ungdomsarbeid), tilbyr dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Sjå kalender for oversikt over møter og aktivitet.


Ein ønsker òg å hjelpe dei som treng det i form av ulike diakonale tjenester. Ta gjerne kontakt viss ein har spørsmål eller lurer på meir!

Ansatte

Siri Ripegutu

Forsamlingsarbeider

Styret

Styreleder: Terje Greibesland

Styremedlemmer: Øyvind Stordal, Åse Marit Hegland, Mariann Klungeland, Åse Karin Handeland (1. vara) og Rune Telhaug (rep. fra Eldsterådet)

KONTAKT OSS

 

Adresse: Nils Heglands vei, 4735 Evje

Email: administrator@evjeimf.no

Telefon: 909 65 839

© Copyright. All Rights Reserved.